2022 Ronstan Marine Catalogue - VIEW CATALOGUE

PHOTO CREDIT:© Gordon Upton / guppypix.com

Pins

Clevis


  • Share:
  Product No. Desc. ABCDEWeight  
  mmmmmmmmmmg  
RF259 RF259

4.6

9.0

12.2

6.4

2.0

2

VIEW
RF260 RF260

4.8

12.7

16.0

6.4

2.2

3

VIEW
RF261 RF261

4.8

19.0

22.0

6.4

2.2

3

VIEW
RF262 RF262

4.8

25.0

28.0

6.4

2.2

5

VIEW
RF263 RF263

6.4

12.7

16.5

7.9

2.4

5

VIEW
RF264 RF264

6.4

19.0

23.0

7.9

2.4

5

VIEW
RF265 RF265

6.4

25.0

30.0

7.9

2.4

10

VIEW
RF266 RF266

6.4

32.0

36.0

7.9

2.4

10

VIEW
RF267 RF267

7.9

12.7

16.5

9.5

2.7

10

VIEW
RF268 RF268

7.9

19.0

23.0

9.5

2.7

10

VIEW
RF269 RF269

7.9

25.0

30.0

9.5

2.7

10

VIEW
RF270 RF270

7.9

32.0

36.0

9.5

2.7

15

VIEW
RF271 RF271

9.5

19.0

24.0

12.7

4.0

15

VIEW
RF272 RF272

9.5

25.0

31.0

12.7

3.6

20

VIEW
RF273 RF273

9.5

32.0

37.0

12.7

3.7

20

VIEW
RF274 RF274

9.5

38.0

43.0

12.7

3.7

25

VIEW
RF275 RF275

12.7

19.0

25.0

15.9

3.5

30

VIEW
RF276 RF276

12.7

25.0

31.0

15.9

3.5

35

VIEW
RF277 RF277

12.7

32.0

38.0

15.9

3.5

40

VIEW
RF278 RF278

12.7

38.0

44.0

15.9

3.5

50

VIEW
RF537 RF537

15.9

25.0

33.0

19.0

4.0

55

VIEW
RF538 RF538

15.9

32.0

38.0

19.0

4.4

65

VIEW
RF539 RF539

15.9

38.0

45.0

19.0

4.4

75

VIEW
  • Grade 316 stainless steel